Kupní smlouva a časté chyby, které dělají lidé, pokud si ji píší bez odborníka

Ostatní právě čtou

Potřebujete kupní smlouvu, ale nevíte jak na to? Vyplnit ji není nejjednodušší ai nejmenší chyba dokáže způsobit velké problémy, které mohou skončit až přerušením katastrálního jednání.

Co je kupní smlouva?
Kupní smlouva se uzavírá mezi prodávajícím a kupujícím po dosažení dohody, ve které je obsažena zejména kupní cena a předmět koupě. Bez těchto dvou faktorů se tato forma smlouvy nedá uzavřít. Můžete ji uzavřít třemi formami a to písemně, ústně a konkludentně, což znamená přikývnutím či jiným fyzickým projevem. Pokud však kupujete nemovitost, přikývnutí stačit nebude.

Nejčastější chyby při psaní kupní smlouvy bez odborníka
Pro někoho banality, ale všechny náležitosti kupní smlouvy musí být vyplněny správně. Jedná-li se o kupní smlouvu o převodu bytu, ta dokáže svou složitostí potrápit. Právě při ní dělají lidé nejčastější chyby. O jaké chyby se jedná?

Zaplacení částky vyšší než 15 000 € v hotovosti.
Znamená to porušení zákona o omezení plateb v hotovosti.
Nesprávné pochopení pojmů patro a podlaží a následně jejich chybné vyplnění.
Neuvedení rodného příjmení muže.
Nesprávně uvedená výsledná kupní cena. Stává se to zejména při změně kupní ceny, která je rozdělena na části.
Chyba v identifikačních údajích – zmýlení se v rodném čísle a podobně.

Smlouva
Vyskytuje se jich mnohem více, ale jedno mají společné. Jakákoliv chyba v kupní smlouvě zapříčiní přerušení řízení na katastrálním úřadě.

Co kupní smlouva obsahuje?
Je to poměrně rozsáhlý dokument, ale základními náležitostmi jsou název právního úkonu, identita prodávajícího a kupujícího, předmět koupě, kupní cena, právní úkon koupě, místo, datum uzavření kupní smlouvy a není třeba zapomenout ani na podpis obou zúčastněných stran. Toto jsou však jen obecné náležitosti kupní smlouvy, která má různé varianty v závislosti na tom, co je předmětem koupě.

Chyba v ní a následná úprava, nejčastěji v podobě dodatku ke kupní smlouvě vás může stát nemalé peníze. Nejlepší je proto v případě uzavírání takového typu smlouvy obrátit se na odborníky, kteří ji připraví a vaší jedinou starostí bude její přečtení a podepsání.

- Advertisement -pr článek

Mohlo by Vás zajímat