Víte, jaké očkování povinně potřebujete po třicítce?

Ostatní právě čtou

Očkování bylo na Slovensku zavedeno v 50. letech 20. století, odkdy se do imunizačního programu zaváděly nové druhy očkování. Od roku 1986 se řídíme jednotným Národním imunizačním programem. Díky pravidelnému povinnému očkování se na Slovensku podařilo vyhubit dětskou obrnu a eliminovat tak závažné infekce jako záškrt a tetanus dětí a mladistvých. Výskyt ostatních onemocnění, kterým lze předcházet očkováním, se výrazně redukoval.

Po třicítce je opět nezbytné „nakopnout“ svůj imunitní systém.

Na Slovensku se děti povinně očkují proti deseti závažným infekčním onemocněním. Tato onemocnění mohou ohrozit zdraví dětí a ani dnes je nelze v některých případech úspěšně léčit. Povinné očkování je dostupné pro všechny děti, je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Děti se očkují v souladu s očkovacím kalendářem od třetího měsíce života.

Epidemiologové z Úřadu veřejného zdravotnictví SR připravili pět tematických oblastí očkování. „Některé z očkování, kterým se budeme věnovat, u nás patří mezi povinné, jiné mezi doporučené. Abyste mohli lépe pochopit význam těchto vakcín, vždy představujeme i onemocnění, proti nimž jsou očkovací látky určeny,“ uvedli. „Naším cílem není vylekat vás, ale vysvětlit, jaká objektivní rizika má rozhodnutí nedat své dítě či sebe očkovat. Děláme to proto, že lidé mají přirozenou tendenci soustředit se na vedlejší účinky vakcín, ale zapomínají přitom, že vážné nežádoucí následky může mít i rozhodnutí nepodat vakcínu. Nezapomínejte, že pokud máte pochybnosti, můžete je kdykoli prokonzultovat s odborníkem,“ upozornili epidemiologové úřadu.

  1. Očkování po třicítce

Povzbuzení potřebuje každý, po třicítce i vaše imunita

Povinné očkování se netýká jen dětí, ale i dospělých. Po dosažení věku 30 let je třeba absolvovat povinné přeočkování proti záškrtu a tetanu. Takové přeočkování kombinovanou očkovací látkou je podle očkovacího kalendáře dále povinné každých 15 let. Očkování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, nebudete za něj nic doplácet.

Proč se mají dospělí dát přeočkovat právě proti tetanu a záškrtu?

Kombinovaná vakcína poskytuje ochranu před dvěma potenciálně životu nebezpečnými chorobami. Tetanus a záškrt jsou záludné proto, že k infekci může dojít nenápadně a úvodní příznaky nemusí být dostatečně alarmující, abyste vyhledali lékaře. Zdravotní stav infikovaného se však může rapidně zhoršit, přičemž nákaza dokáže způsobit vážné trvalé následky nebo smrt.

Tetanus:

Close up shot of vaccines – glass bottles, ampules and syringe with needle. Good for illustration of flu shot, vaccination and covid-19

Infekce se nemůže kontaktem s nakaženým přenášet na další lidi. Jedná se o onemocnění nervového systému způsobené toxinem, který produkuje bakterie Clostridiumtetani.
Vstupní branou infekce je otevřená rána, případně popálenina. Mezi laiky se za rizikové považují ty rány, které vznikly po vpichu starého hřebíku, respektive jiného ostrého či rezavého předmětu. Bakterie však do těla proniká i mnohem nenápadnějším způsobem, kdy se poranění na kůži znečistí špínou, hlínou či hnojem. K infekci tak může dojít například při práci na zahradě nebo v při úrazu v zemědělství, v důsledku poškrábání či pokousání zvířetem, ale také prostřednictvím trnu či třísky.
Bakterie v těle vylučuje toxin, který se krví a lymfou může dostat do nervových buněk. Inkubační doba je 7 až 14 dní, onemocnění se projevuje křečemi žvýkacího a šíjového svalstva a později celého trupu při plném vědomí. Křeče trupového svalstva jsou bolestivé, extrémně nepříjemné a nebezpečné – nepřirozeně ohýbají páteř, hrozí poškození obratlů, poškození míchy a nakonec ochrnutí, které může být smrtelné. Nejčastěji však k úmrtí dochází při křečích dýchacího svalstva, které znemožní pacientovi dýchat.
Překonáním tetanu člověk nezíská vůči onemocnění imunitu a může se opětovně nakazit.
Záškrt:

Onemocnění způsobuje odolná bakterie Corynebacteriumdiphtheriae, která dokáže v těle vyprodukovat nebezpečný toxin. Nákaza se přenáší vdechováním kontaminovaného vzduchu. Pramenem nákazy je nemocný člověk. Inkubační doba je od 2 do 5 dnů. Infekce začíná nenápadně – postihuje mandle, hrtan a hltan. Bakteriální toxin však ohrožuje srdce, ledviny a nervový systém. Onemocnění se proto vyznačuje častými srdečními a neurologickými komplikacemi, nejzávažnější formou je postižení hrtanu, které může skončit udušením během několika hodin.
Záškrt patří mezi onemocnění, která se daří držet pod kontrolou právě díky povinnému očkování dětí a přeočkování dospělých. V minulosti však býval nejobávanější infekcí dětského věku, a země, ve kterých selhal očkovací program, musely čelit opětovnému zvýšenému výskytu nákazy, jakož i rozsáhlým epidemiím.

- Advertisement -pr článek

Mohlo by Vás zajímat